hồ quang sừng

  • Hồ quang sừng ZHJ

    Hồ quang sừng ZHJ

    Khoảng cách song song của bộ cách điện đường dây truyền tải trên không (sau đây gọi là khoảng cách song song, còn gọi là còi hồ quang) chống sét cốt lõi của ý tưởng nằm trong phạm vi tốc độ ngắt sét cho phép, khoảng cách giữa thiết bị và chất cách điện (chuỗi) song song, đánh bật tia chớp, khoảng trống trong hồ quang tần số nguồn của kênh, bảo vệ chất cách điện khỏi bị cháy hồ quang, cải thiện tỷ lệ đóng lại thành công. Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện kỹ thuật liên quan, t...

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi